MAK bez problemów

27 sierpnia pracownicy Biblioteki Publicznej w Łosicach wraz z pracowniami bibliotek partnerskich uczestniczyli w spotkaniu na temat systemu MAK.

Podczas spotkania była możliwa wzajemna wymiana doświadczeń na temat pracy w MAK-u oraz wspólna praca nad problemami z jakimi spotkali się bibliotekarze pracując w tym systemie.

IMG_0341

Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Łosicach w ramach projektu “Podaj dalej”. Mikrogranty “Podaj dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

ARF_logo

IMG_0344

IMG_0345

IMG_0342

IMG_0340

(fot. Biblioteka Publiczna w Łosicach)

logo_nazwa_300

Spotkanie w bibliotece w Mordach

23 sierpnia odbyło się spotkanie bibliotek partnerskich w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Łosicach w ramach projektu „Podaj dalej”. Nauczyliśmy się tworzyć materiały firmowe (koperty, papier firmowy, kalendarz i inne materiały biurowe) z fotografiami i logo biblioteki. Teraz będziemy mogli wykorzystywać nabyte umiejętności w naszej codziennej pracy.

logo_nazwa_300

IMG_0358

IMG_0359

IMG_0365

Wymiana doświadczeń

 “Wymiana doświadczeń z pracy bibliotek w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów PRB” – to temat pierwszego spotkania, które odbyło się 30 lipca.
Na tym spotkaniu zdobyliśmy praktyczne umiejętności wypełniania wniosków o dotacje na działalność biblioteki i sposoby realizacji wybranego projektu. Zweryfikowaliśmy nasze błędy we wcześniejszych wnioskach, jakie złożyliśmy w celu pozyskania dotacji z różnych źródeł. Poznaliśmy także przypuszczalne powody odrzucenia naszych wniosków na etapie formalnym i merytorycznym.

 IMG_0332

Łosice,30 lipca 2013

IMG_0334

(fot. Biblioteka Publiczna w Łosicach)

Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Łosicach w ramach projektu “Podaj dalej”. Mikrogranty “Podaj dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

ARF_logo

logo_nazwa_300

„Podaj dalej”

Biblioteka Publiczna w Łosicach uzyskała mikrogrant w ramach Programu Rozwoju Bibliotek na realizację projektu „Podaj dalej”.

Mikrogrant będzie przeznaczony na pokrycie kosztów 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, z czego jedno spotkanie będzie mieć charakter wirtualny (tzn. będzie zorganizowane za pomocą Skype’a). Spotkania te mają służyć przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz wymianie doświadczeń, zacieśnianiu współpracy i planowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Naszymi Bibliotekami Partnerskimi są:
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach;
– Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach;
– Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli.

Mikrogranty „Podaj dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

ARF_logo

TERMINARZ SPOTKAŃ:

30 lipca – temat spotkania: „Wymiana doświadczeń z pracy bibliotek w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów PRB”.

23 sierpnia – temat spotkania: „Promocja biblioteki w środowisku lokalnym za pomocą kalendarza, kopert itp.”  UWAGA! Spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki partnerskiej w Mordach.

27 sierpnia – temat spotkania: „MAK bez problemów”.

29 sierpnia – spotkanie wirtualne.

logo_nazwa_300