Łosickie Anioły rozdane po raz dwunasty

Zakończyła się dwunasta edycja Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły“, którego organizatorem jest Łosickie Dom Kultury. Przed dwa trwania wydarzenia wystąpiło blisko 600 osób.

– W dwudniowych przesłuchaniach wzięło udział łącznie 27 solistów oraz 39 zespołów, co daje ponad 550 uczestników z terenu powiatu łosickiego. Na scenie rozbrzmiewały kolędy i pastorałki dawne, jak też współczesne  – informuje Dorota Kozłowska, dyrektor ŁDK. Wszystkie występy oceniała komisja konkursowa w skład której weszli: Iwona Kobylińska (przewodnicząca), Jarosław Wójcik, Dorota Todorska oraz Wioletta Skup.

W kategorii przedszkola i klasy „0” soliści I miejsce (ex aequo) zajęły: Antonina Borysiak (Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy – Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy) oraz Wiktoria Tymoszuk (Łosicki Dom Kultury). Pozostałych miejsc jurorzy nie przyznali. W grupie przedszkola i klasy „0” zespoły I miejsce wyśpiewał zespół „Gwiazdki” (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach), II miejscezespół „Pszczółki” (Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach), zaś III miejscezespół „Sówki” (Przedszkole Samorządowe w Łosicach). W kategorii szkoły podstawowe klas I-IV –soliści I miejsce (ex aequo) zdobyły: Weronika Rumowska (Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach) oraz Lena Denisiuk (Łosicki Dom Kultury). Drugie miejsce zajęła Michalina Nikoniuk (Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Górkach), a III miejsce (ex aequo) Zofia Gasiuk (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach) oraz Lena Grochowiec (Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy). w kategorii zespoły pierwsze miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej w Górkach(Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Górkach), drugie miejscezespół „Trzecionutki” (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach), trzecie miejsce (ex aequo) zespoły: „Wesołe Nutki” z ZS Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach oraz „Aniołki” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach. Komisja konkursowa przyznała ponadto 3 wyróżnienia dla Studia Piosenki ŁDK, zespołu „Pastuszkowie” ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Niemojkach oraz zespołu „Śpiewające Słoneczka” z parafii pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach.

W trzeciej kategorii (szkoły podstawowe klas V-VIII) w grupie soliści I miejsce (ex aequo) przyznano dla Nikodema Miłkowskiego (Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach) oraz Karoliny Matejuk (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach), II miejsce – dla Gabrieli Rybaczuk (Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach), a kolejne Kindze Tymickiej (Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy). Wyróżniono także wykonania Michała Szysza (Gminny  Ośrodek Kultury w Platerowie) i Wiktorii Popławskiej (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łosicach). W grupie (zespoły)laureatem został zespół „Kwadrans” (Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach), II miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka (Łosicki Dom Kultury), zaś III miejsce    zespół „Kantarynki” (Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie). Wyróżnienia zdobyli z kolei zespół „Huszlewiacy” (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie) oraz schola z parafii pw. Trójcy Świętej w Łosicach. W kategorii szkoły ponadpodstawowe soliści I miejsce komisja przyznała Natalii Kopańskiej (Łosicki Dom Kultury), zaś II miejsceKarolinie Jaszczuk (Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach). Trzeciego miejsca nie przyznano. Inaczej było w tej kategorii w grupie zespoły. Jury nie przyznało bowiem pierwszego miejsca, drugie zdobyło Studio Piosenki ŁDK, zaś trzecie– zespół „Hity” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach. 

W ostatniej kategorii (dorośli) wygrała jedyna solistka Mirosława Kozłowska-Nalepa, która kolędą „Gdy śliczna panna“ wyśpiewała pierwsze miejsce. Spośród zespołów I miejsce Zespół Śpiewaczy „Aura” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach, II Zespół „Korniczanie” ze Starej Kornicy, III Zespół Wokalny UTW w Łosicach. Jurorzy przyznali także 3 wyróżnienia dla zespołów: „Canto Plater” (Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie), „Tremolo” (Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach) oraz „Sąsiadeczki” (gm. Stara Kornica).      

Zwycięzcy otrzymali statuetki w kształcie aniołów oraz dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc wystąpili ponadto podczas koncertu kolęd, który odbył się w niedzielę, 26 stycznia. – Koncert zgromadził ponad 200 osób. Oprócz laureatów festiwalu wystąpił ze specjalnym programem Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej – informuje dyrektor ŁDK. Patronat honorowy nad festiwalem sprawowali: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Starosta Powiatu Łosickiego. Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Bożego Narodzenia, pobudzanie zainteresowania śpiewem i tradycją wśród dzieci i młodzieży, stworzenie okazji do skonfrontowania umiejętności wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie z różnych placówek powiatu łosickiego.

O zwycięzcach XII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły czytaj także na: zyciesiedleckie.plpodlasie24.pl oraz w: „Tygodnik Siedlecki” nr 6/2020 (s. 19).

Czytaj Dalej „Łosickie Anioły rozdane po raz dwunasty”

PROGRAM XII POWIATOWEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK „łosickie Anioły”

 

PROGRAM XII POWIATOWEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK „łosickie Anioły”:

  • 23 stycznia od godz. 9.00 – kat. przedszkola i klasy „0” oraz kat. SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-IV – program występów dostępny TUTAJ

  • 24 stycznia od godz. 9.00 – kat. SZKOŁY PODSTAWOWE kl. V-VIII oraz kat.SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – program występów dostępny TUTAJ

  • 24 stycznia od godz. 15.00 – kat. DOROŚLI – program występów dostępny TUTAJ


 

KLIKNIJ W PLAKAT, ABY PRZEJŚĆ DO WPISU Z REGULAMINEM (wpis z 19.11.2019 r.)

XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły”


Regulamin XII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły”

Karta Zgłoszenia

KLAUZULA ZGODY I INFORMACYJNA

Koncert galowy na nami!

W niedzielę 27 stycznia w ŁDK odbył się koncert galowy XI Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „łosickie Anioły. 
Na scenie sali widowiskowej ŁDK wystąpili laureaci I miejsc: MAGDALENA CHWEDCZUK (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach, opiekun p. Bernadeta Chwedczuk), GABRIELA TOBOTA (Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach, opiekun: p. Urszula Jakimiuk), GRUPA WOKALNA (Szkoła Podstawowa w Górkach, opiekun: p. Elżbieta Wyrzykowska), DOMINIKA ROZWADOWSKA (Szkoła Podstawowa w Hadynowie, opiekun: p. Ewelina Stefaniuk), Zespół „WIOLINKI” (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach, opiekun: p. Ewa Wawryniuk), KAROLINA MATEJUK (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, opiekun: p. Joanna Nowaczek-Jakimiuk). Wystąpiła też laureatka III miejsca JULIA CHWEDORUK (Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Hadynowie) oraz WIOLETA LATUS i Zespół KORNICZANIE (opiekun: p. Romualda Tarasiuk). 


W drugiej części koncertu zaprezentowały się również grupy artystyczne ŁDK: Art Factory, Nieformalna Grupa Taneczna, Studio Piosenki oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Łosicka i Mała Ziemia Łosicka. Piękne wykonania kolęd i pastorałek podziwiała i oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność.

 

Festiwal ŁOSICKIE ANIOŁY za nami!

W Łosickim Domu Kultury zakończyło się dwudniowe święto tradycyjnych kolęd, pastorałek i piosenek świąteczno-noworocznych. Wszystkie występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Chromiński, Ewa Smerecka i Dorota Todorska. Festiwal, zorganizowany przez Łosicki Dom Kultury, odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Mariusza Kucewicza oraz Starosty Powiatu Łosickiego Katarzyny Klimiuk.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało następujące nagrody:

kategoria: przedszkola – soliści:
II miejsce – MAGDA CHWEDCZUK – Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Próchenkach;
III miejsce – GABRIELA WOŁOS – Przedszkole Samorządowe w Niemojkach;

kategoria: przedszkola – zespoły:
I miejsce – Grupa „MOTYLKI” – Przedszkole Samorządowe w Sarnakach;
III miejsce – Grupa 6,5-latki – Przedszkole Samorządowe w Niemojkach;
wyróżnienie – Grupa III – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach;

kategoria: klasy 0-III szkoły podstawowe – soliści:
I miejsce – GABRIELA TOBOTA – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach;
II miejsce – NATASZA SAŁATA – Studio Piosenki ŁDK;
III miejsce – ZOFIA GASIUK – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach;

kategoria: 0-III szkoły podstawowe – zespoły:
I miejsce – ZESPÓŁ WOKALNY – Szkoła Podstawowa w Górkach;
II miejsce (ex aequo) – grupa „WESOŁE NUTKI” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach, grupa „ŚPIEWAJĄCE SŁONECZKA” – Parafia pw. św. Zygmunta w Łosicach;
III miejsce – grupa „PASTORAŁKI” – Szkoła Podstawowa w Kobylanach;
wyróżnienie Grupa wokalna – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach;

kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowe – soliści:
I miejsce – DOMINIKA ROZWADOWSKA – Szkoła Podstawowa w Hadynowie;
II miejsce – WERONIKA ŁĘGA – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach;
III miejsce – NIKODEM MIŁKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach;
wyróżnienie ALEKSANDRA KOŹLUK – Studio Piosenki ŁDK;

kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowe – zespoły:
I miejsce – „WIOLINKI” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach;
II miejsce – „PRZED KWADRANSEM” – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach;
III miejsce – „ZAKRĘCONY SKŁAD” – Szkoła Podstawowa w Hadynowie;
wyróżnienia: duet: Wiktoria Skolimowska, Gabriela Wyczółkowska – Studio Piosenki ŁDK, duet: Blanka Bąk, Jakub Walczuk – Szkoła Podstawowa w Lipnie;

kategoria: klasy VII-VIII szkoły podstawowe i gimnazjum – soliści:
I miejsce – KAROLINA MATEJUK – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach;
II miejsce – AKEKSANDRA STEFANIUK – Parafia pw. Trójcy Świętej w Łosicach;
wyróżnienia: NATALIA KOPAŃSKA – Studio Piosenki ŁDK, 
DARIA MELECH – Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy;

kategoria: klasy VII-VIII szkoły podstawowe i gimnazjum – zespoły:
I miejsce – Zespół „HUSZLEWIACY” – Szkoła Podstawowa w Huszlewie;
II miejsce – Grupa Wokalna – Szkoła Podstawowa w Ruskowie;
III miejsce (ex aequo) – Zespół „ELINAMA” – Parafia pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach, Zespół „KWADRANS” – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach;
wyróżnienie duet: Karolina Kruk, Julia Ostojska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach;

kategoria: szkoły średnie – solo:
III miejsce – JULIA CHWEDORUK – Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Hadynowie;
wyróżnienie – KAROLINA JASZCZUK – Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach;

kategoria: szkoły średnie – zespoły:
I miejsce – Grupa wokalna – I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach;
II miejsce – Zespół wokalny – Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach;
III miejsce – grupa „PRYNCYPAŁKI” – Studio Piosenki ŁDK;
wyróżnienie – Zespół „HITY” – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach;

kategoria: dorośli – soliści:
I miejsce – WIOLETA LATUS;
II miejsce – EWA SYZDÓŁ;

kategoria: dorośli – zespoły:
I miejsce – „KORNICZANIE” – Stara Kornica;
II miejsce – grupa „AMICIS” – Platerów, Stara Kornica;
III miejsce – „SĄSIADECZKI” – Stara Kornica;
wyróżnienie – Chór Uniwersytetu III Wieku im. TON w Łosicach.

Dwudniowy festiwal zakończył się wspólnym wykonaniem kolędy Wśród nocnej ciszy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w tegorocznym festiwalu. Szczególne podziękowania należą się artystom, ale również opiekunom, którzy przygotowali ich do tegorocznego festiwalu. Serdecznie dziękujemy jurorom za pracę i dobre rady. Laureatów festiwalu będzie można posłuchać i zobaczyć na Koncercie Kolęd w niedzielę 27 stycznia o godz. 16:00 w sali widowiskowej ŁDK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Kolęd

XI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły”


Regulamin Festiwalu 2019
Karta Zgłoszeniowa 2019
Klauzule zgody i informacyjna
Lista utworów 2019

 


XI POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „łosickie Anioły”
Łosice, 22 stycznia 2019 r., godz. 8.45

Dziękujemy serdecznie za wszystkie nadesłane karty zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy harmonogram prezentacji. Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń prosimy wszystkich wykonawców o ograniczenie ilości zwrotek do dwóch-trzech. Kolejność wykonawców w poszczególnych blokach godzinowych jest orientacyjną kolejnością występu.

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI

8:00 – 8:40 – próby
8:45 – rozpoczęcie Festiwalu

9:00 – 9:25 – występy konkursowe – kategoria: szkoły podstawowe kl. 0 – III – soliści:
1. NATASZA SAŁATA – Studio Piosenki ŁDK
2. GABRIELA TOBOTA – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach
3. LENA DENISIUK – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach
4. ANITA NIEDŹWIEDZIUK – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
5. ZOSIA GASIUK – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach

9:25 – 9:40 – występy konkursowe kategoria: przedszkola – soliści:
1. WIKTORIA TYMOSZUK – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach
2. MAGDA CHWEDCZUK – Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Próchenkach
3. GABRIELA WOŁOS – Przedszkole Samorządowe w Niemojkach

9:40 – 10:20 występy konkursowe kategoria: przedszkola – soliści:
1. GRUPA V 5-LATKI – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach
2. grupa „MOTYLKI” – Przedszkole „Jacek i Agatka” w Łosicach
3. grupa „MOTYLKI” – Przedszkole Samorządowe w Sarnakach
4. grupa 5-6-latki – Przedszkole Samorządowe w Niemojkach
5. grupa „SŁONECZKA” – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dobry start” w Łosicach
6. GRUPA III – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach
7. GRUPA III – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach

10:20 – 10:40 – poczęstunek dla wszystkich uczestników, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kategorii przedszkola

10:45 – 11:40 – występy konkursowe kategoria: szkoły podstawowe kl. 0-III – zespoły:
1. Zespół – Szkoła Podstawowa w Niemojkach
2. Zespół – Szkoła Podstawowa w Górkach
3. Zespół – Studio Piosenki ŁDK
4. Zespół „KANTARYNKI” – Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie
5. Zespół „TRZECIONUTKI” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach
6. Zespół „PASTORAŁKI” – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
7. Zespół „WESOŁE NUTKI” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach
8. Zespół „ŚPIEWAJĄCE SŁONECZKA” – Parafia pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach
9. Zespół – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach

11:40 – 12:10 – poczęstunek dla wszystkich uczestników, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kategorii szkoły podstawowe kl. 0-III

12:10 – 12:40 – występy konkursowe kategoria: szkoły podstawowe kl. IV-VI – soliści:
1. KAROLINA STERNICZUK – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach
2. ALEKSANDRA KOŹLUK – Studio Piosenki ŁDK
3. NIKODEM MIŁKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach
4. DOMINIKA ROZWADOWSKA – Szkoła Podstawowa w Hadynowie
5. KAROLINA SUSZCZYŃSKA – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach
6. WERONIKA ŁĘGA – Parafia św. Zygmunta Króla w Łosicach

12:40 – 13:40 – występy konkursowe kategoria: szkoły podstawowe kl. IV-VI – zespoły:
1. Zespół „PRZED KWADRANSEM” – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach
2. duet: Wiktoria Skolimowska, Gabriela Wyczółkowska – Studio Piosenki ŁDK
3. duet: Blanka Bąk, Jakub Walczuk – Szkoła Podstawowa w Lipnie
4. Zespół „WIOLINKI” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach
5. Zespół „ZAKRĘCONY SKŁAD” – Szkoła Podstawowa w Hadynowie
6. Zespół „ŚNIEŻYNKI” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach

13:40 – 14:15 – poczęstunek dla wszystkich uczestników ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kategorii szkoły podstawowe