Projekty i wnioski M-GBP

2019 rok

Tytuł projektu: „Ku chwale książki”
Nazwa programu:
Partnerstwo dla książki

Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 18.200,00 zł
Wartość dofinansowania: 14.200,00 zł
Wkład własny: 4.000,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 06.12.2019 r.

Program PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI jest skierowany do księgarń i bibliotek. Strategicznym jego celem jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, w szczególności m. in. rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych oraz wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne. Jednym z założeń Programu jest to, aby nowoczesna biblioteka była miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującą z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami, by formować sferę kulturalną i społeczną. To instytucja płynna – taka, która szybko reaguje na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w społecznościach lokalnych, jak i te, które wiążą się z rozwojem nowych technologii, inaczej kształtującej nawyki czytelnicze.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 14200 zł. To pierwszy projekt M-GBP, który otrzymał 100% wnioskowanej kwoty. W tegorocznej edycji (2019) w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI złożono ponad 430 wniosków przez biblioteki, wydawnictwa i księgarnie. Komisja Ekspertów przyznała dofinansowanie tylko 303 z nich. Wśród dofinansowanych wniosków znalazły się biblioteki, księgarnie i wydawnictwa m. in. z Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Elbląga czy Krakowa. 

Zadanie „Ku chwale książki” zawierało m. in. otwarte spotkania z pisarzami współczesnymi oraz z literaturoznawcami, interaktywno-multimedialne spotkania z literaturą dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dlaczego książka?”, wakacyjny cykl zajęć „Wakacje z książką!” oraz Powiatowy Konkurs Teatralny „Czytam, bo lubię!”. Odbyły się ponadto spotkania „Wieczorne czytanie/słuchanie bajek”, powstał też Klub Miłośników Książki oraz czasopismo internetowe „Ku chwale książki”. Partnerami projektu były 2 lokalne stowarzyszenia: Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej. 

O zadaniu czytaj także na: podlasie24.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki

 

 

 

 


Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 3330,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 8330,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.11.2019 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 


 


2018 rok

Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska, Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 10.270,93 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 5270,93 zł
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 30.11.2018 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 


 


2017 rok

Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 12.533,25 zł
Wartość dofinansowania: 7500,00 zł
Wkład własny: 5033,25 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 


 


2016 rok

Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 14.327,95 zł
Wartość dofinansowania: 9.200,00 zł
Wkład własny: 5127,95 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 2015 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 16.750,48 zł
Wartość dofinansowania: 11600,00 zł
Wkład własny: 5150,48 zł
Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ


 2014 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 13.756,38 zł
Wartość dofinansowania: 8700,00 zł
Wkład własny: 5056,38 zł
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 30.11.2014 r.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

 

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ


 2013 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 14.015,84 zł
Wartość dofinansowania: 9000,00 zł
Wkład własny: 5015,84 zł
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.11.2013 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2012 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 14.134,21 zł
Wartość dofinansowania: 9000,00 zł
Wkład własny: 5134,21 zł
Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 30.11.2012 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2011 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 10.714,84 zł
Wartość dofinansowania: 6700,00 zł
Wkład własny: 4014,84 zł
Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 30.11.2012 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2010 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 8000,00 zł
Wartość dofinansowania: 4000,00 zł
Wkład własny: 4000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 30.11.2010 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2009 rok

Nazwa programu: Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo”. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 8004,00 zł
Wartość dofinansowania: 4000,00 zł
Wkład własny: 4004,42 zł
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 30.11.2009 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2008 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Promocja czytelnictwa. Priorytet 1 – Rozwój księgozbiorów bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 16.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 12.000,00 zł
Wkład własny: 4000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2008 r. – 30.11.2008 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2007 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Promocja czytelnictwa. Priorytet 1 – Rozwój księgozbiorów bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 17.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 13.000,00 zł
Wkład własny: 4000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2007 r. – 30.11.2007 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ2006 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Promocja czytelnictwa. Priorytet 1 – Rozwój księgozbiorów bibliotek
Autor wniosku: Halina Strzałkowska
Koordynator: Halina Strzałkowska
Kwota projektu: 20.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 16.000,00 zł
Wkład własny: 4000,00 zł
Okres realizacji: 09.08.2006 r. – 30.11.2006 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ