Historia biblioteki

 

HISTORIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOSICACH

1948 – powstaje 10 kwietnia jako Biblioteka Miejska, administracyjnie podlega Bibliotece Powiatowej w Siedlcach. Nie nawiązuje ona do przedwojennej tradycji, gdyż biblioteki publicznej w Łosicach przed wojną nie było. Wszystkie książki należało zakupić. W 1948 r. Biblioteka posiada 680 woluminów

Dynamiczny rozwój Biblioteki w okresie powojennym.

Ze względu na zmiany administracyjne i zmiany położenia dokumentów, nie mamy wielu informacji. Co więcej, część dokumentów zniszczyła się z powodu braku miejsca na przechowywanie. Trudno więc odtworzyć pierwszy okres działalności Biblioteki.

1950 – księgozbiór Biblioteki liczy 1280 woluminów; Biblioteka nie posiada czytelni. Biblioteka posiada 1280 woluminów

Lata 50. – gromadzenie księgozbioru i udostępnianie do czytelnikom wypełnia całą działalność pierwszy lat istnienia biblioteki. Biblioteka organizuje zespoły głośnego i dobrego czytania, zwalczając analfabetyzm. Popularyzuje głównie książkę rolniczą. Zapoczątkowuje zloty przodujących czytelników oraz współzawodnictwo zespołów czytelniczych i ilości zwerbowanych czytelników. Bibliotekarze łosiccy aktywnie podnoszą swoje kompetencje w konferencjach i kursach, organizowanych przez siedlecką książnicę

1952 – kierownikiem Biblioteki zostaje p. Mikoszewska. Biblioteka w tym czasie mieści się w centrum miasta w budynku prywatnym – warunki lokalowe są bardzo trudne (zbiory niszczy wilgoć, pleśń i myszy)

1955 – Biblioteka posiada 5176 woluminów

1956 – Łosice stają się miastem powiatowym – Biblioteka awansuje do rangi Biblioteki Powiatowej (pełna nazwa placówki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łosicach) i spełnia podwójną funkcję: obsługuje czytelników miasta Łosice i okolic oraz pełni funkcję opiekuńczą i instruktażową nad bibliotekami w powiecie łosickim (dokładnie nad 17 bibliotekami gromadzkimi, tj. w Chotyczach,, Górkach, Hadynowie, Hołowczycach, Horoszkach, Huszlewie, Korczewie, Kornicy, Krzywośnitach, Łysowie, Platerowie, Próchenkach, Przesmykach, Ruskowie, Sarnakach, Wojnowie i Zakrzu i 6 filiami, tj. w Bejdach, Kobylanach, Litwenikach, Mostowie, Tokarach i Serpelicach)

– Kierownikiem Biblioteki zostaje Wilhelmina Końca, zwiększa się liczba zatrudnionych bibliotekarzy, nadal brakuje czytelni

1960 – Biblioteka posiada 14947 woluminów

1965 – Biblioteka posiada 21748 woluminów

1967 – Biblioteka zmienia swoją siedzibę – mieści się odtąd w Zespole Szkół Rolniczych w Łosicach, zajmuje 2 pomieszczenie o pow. 100 m2,największą ze wszystkich bibliotek w powiecie łosickim/Łosice; powstaje od dawna potrzebna czytelnia, którą odwiedzało bardzo wiele młodzieży ze znajdującego się obok liceum. Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu poprzez organizację wielu imprez kulturalno-oświatowych

Lata 1960-1970 – Biblioteka animuje konkurs „Złoty kłos dla twórcy – srebrne dla czytelników” i w ten sposób przyczynił się do wzrostu czytelnictwa literatury współczesnej na wsi. Biblioteka prowadzi „ciągłą i bezkonfliktową współpracę ze szkołami” oraz posiada Koło Przyjaciół Biblioteki

1970 – Biblioteka posiada 27254 woluminy (w tym 13730 wol. literatury pięknej, 4942 wol. literatury dla dzieci i 8582 wol. literatury popularno-naukowej)

1975 – zmiany administracyjne w kraju – Łosice przestają być miastem powiatowym; Biblioteka staje się placówką tylko miejską i skupia się tylko na obsłudze czytelników z gminy Łosice. Wsparciem w tym zadaniu są filie w Toporowie, Niemojkach i Czuchlebach (zlikwidowana w 1982 r.). Biblioteka rozszerza swą współpracę z wieloma instytucjami na terenie Łosic, bibliotekarze mają odtąd więcej czasu na działalność kulturalno-oświatową. Praca Biblioteki staje się bardziej widoczna na terenie miasta

Lata 70. – Biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu zastępczego w centrum miasta o pow. Zaledwie 60 m2; rolę czytelni pełni jedynie stolik z 4 miejscami do pracy. Biblioteka zaczyna organizować liczne konkursy plastyczne (m. in. „Gdybym był pisarzem lub malarzem”), krasomówcze, czytelnicze, lekcje biblioteczne, wieczory literackie, spotkania autorskie (np. z Edwardem Stachurą czy Wojciechem Żukrowskim), wystawki książkowe, wystawy okolicznościowe, wydaje też gazetki i organizuje teatrzyki. Kierownikiem Biblioteki jest Helena Jaszczuk

1975 – Biblioteka zaczyna nową pracę z czytelnikami – lekcje biblioteczne

1978 – powstaje punkt biblioteczny w Łosickim Domu Kultury (księgozbiór ok. 110 woluminów)

1980 – Biblioteka posiada 32380 woluminów

1894 – powstaje dziecięce Koło Przyjaciół Biblioteki – jego najczęstszą formą pracy stają się inscenizacje znanych i lubianych utworów literackich

1987 – powstaje punkt biblioteczny w łosickim szpitalu (księgozbiór ok. 100 woluminów)

1988 – powstaje punkt biblioteczny w łosickim Rejonowym urzędzie Spraw Wewnętrznych (księgozbiór ok. 100 woluminów)

Lata 80. – Biblioteka włącza się aktywnie w życie społeczno-polityczne miasta. Biblioteka organizuje coraz więcej wystaw; miejsca na duże wystawy użycza Łosicki Dom Kultury (tylko w latach 1984-86 Biblioteka zorganizowała 26 wystaw; dot. m. in. powstania warszawskiego, wyzwolenia Warszawy, Krzysztofa K. Baczyńskiego, Zofii Nałkowskiej, 115. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, 100. rocznicy urodzin Witkacego, 40. rocznicy zrzucenia bomby na Hiroszimę, 60. rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego, liczne wystawy profilaktyczne, np. „Alkohol a zdrowie człowieka). Odbywają się spotkania dyskusyjne dot. konkretnych książek. Biblioteka dysponuje ekranem i projektorem – wyświetla bajki dla dzieci; odtwarza też bajki z taśmy magnetofonowej; są organizowane wieczory bajek, feryjne i wakacyjne formy pracy z książką dla dzieci wypoczywających na obozach, koloniach czy biwakach. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i bibliotekami szkolnymi

1997 – Biblioteka przestaje być samodzielną instytucją i staje się częścią struktury Łosickiego Domu Kultury (Uchwała Nr XXVI/147/96 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 1996 r.)

2018 – obecnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach składa się z Biblioteki Głównej w Łosicach oraz filii bibliotecznej w Niemojkach