Spektakl „Mały Książę”

Nasi młodzi czytelnicy przekonywali do czytania

W Łosickim Domu Kultury 3 grudnia odbył się Powiatowy Konkurs Teatralny „Czytam, bo lubię!”. Zorganizował go Łosicki Dom Kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach w ramach zadania „Ku chwale książki”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Zadanie dofinansowało także Miasto i Gmina Łosice.

Na scenie ŁDK dzieci i młodzież wystawili spektakle, których przesłaniem było pokazanie wartości z czytania książek. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa o zalet z czytania książek wśród młodego pokolenia. – Chcieliśmy dać możliwość prezentacji talentów dzieci i młodzieży, co pozwala kształtować u nich dobre nawyki. Niewątpliwie konkurs służy integracji dzieci i młodzieży z powiatu łosickiego, wzmacnia funkcję naszej biblioteki jako ośrodka animującego kulturę, rozszerza zakres usług biblioteki i dostosowuje ją do potrzeb czytelników młodych – informuje Łukasz A. Wawryniuk, kierownik M-GBP w Łosicach, autor i koordynator zadania „Ku chwale książki”.

Wszystkie występy oceniała komisja, w skład której weszły: Urszula Gotowicka (przewodnicząca), Katarzyna Szczepaniak i Dorota Kalinowska. Decyzją komisji przyznano w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych I miejsce dla koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Starej Kornicy za spektakl „Smok Gutek szuka przyjaciela”. Drugie miejsce zajęła grupa NIEZALEŻNI (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach) za spektakl „Wolę „Kopciuszka”, zaś trzecie – Grupa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach) za spektakl „Bajkowe zamieszanie”. W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych jury przyznało tylko pierwsze miejsce dla grupy teatralnej ze SP Nr 1 w Łosicach (spektakl: „Realny świat”).

Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 2000 zł oraz dyplomy, zaś ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy podziękowania. – Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłaniem każdego spektaklu miało być pokazanie wartości z czytania książek. Ocenialiśmy występy sceniczne pod względem zgodności z tematykąkonkursu, walorów edukacyjnych przedstawienia, sposobu przekazania treści, formy i pomysłowości prezentacji scenicznej, scenografii i kostiumów, jakości i profesjonalizmu gry aktorskiej, w tym poprawnej wymowy oraz dyscypliny czasowej – informuje Urszula Gotowicka, przewodnicząca komisji konkursowej.  

Konkurs odbył się w ramach zadania „Ku chwale książki,” który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.

 

 

 

 
Fot. ŁDK Łosice

Spotkania autorskie z Wioletą Piasecką za nami!

Znana pisarka Wioleta Piasecka spotkała się z dziećmi podczas spotkań autorskich w Niemojkach i Łosicach. Wzięło w nich udział ponad 300 młodych czytelników. Ich organizatorem był Łosicki Dom Kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach.

Wioleta Piasecka jest autorką ponad 40 baśni i bajek dla dzieci, sztuk teatralnych i wielu słuchowisk radiowych. Napisała także biografie, m. in.: Hansa Christiana Andersena, Ignacego Jana Paderewskiego czy Faustyny Morzyckiej. I to one były głównym tematem spotkań. Autorka „Zaczarowanej krainy bajek” opowiedziała także o pisaniu, o powszedniości życia pisarza, jak też zainscenizowała wspólnie z dziećmi scenkę teatralną na kanwie jednej z jej bajek. Nie zabrakło zagadek i barwnych opowieści. Dzieci chętnie zadawały liczne pytania dotyczące życia, twórczości i pracy twórczej Wiolety Piaseckiej oraz brały udział w działaniach przygotowanych przez gościa. Na koniec każdy mógł otrzymać autograf, zrobić zdjęcie i kupić książki z imiennądedykacją. – Cieszę się, że spotkania wszystkim się spodobały, a pani Piasecka zachęciła dzieci do czytania książek. Dla wszystkich dzieci było to pierwsze w życiu spotkanie z pisarzem – podsumowuje Łukasz A. Wawryniuk, kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach, autor i koordynator zadania „Ku chwale książki”.

W 2004 r. Wioletta Piasecka za swoją twórczość otrzymała wpis honorowy w Złotej Księdze Ludzi Wielkiego Umysłu Talentu i Serca Fundacji Zdążyć z Pomocą w Warszawie.  Współpracuje z Radiem Lublin S.A., gdzie na antenie niemal codziennie emitowane są słuchowiska pt. „Baśnie Wioletty Piaseckiej”. Od lat na zaproszenie bibliotek, szkół, przedszkoli i księgarń odbyła tysiące spotkań autorskich na terenie całego kraju i za granicą.

Spotkania autorskie odbyły się w ramach zadania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach pt. „Ku chwale książki“, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.

Czytaj Dalej „Spotkania autorskie z Wioletą Piasecką za nami!”

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką w Łosicach

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką w Niemojkach

O demencji trzeba rozmawiać

O tym, że demencja i choroby otępienne to nie tylko temat dla osób 60+, mogli przekonać się uczestnicy spotkania, w którym wzięli udział mieszkańcu powiatu łosickiego.

Wstępem do rozmowy na temat chorób otępiennych była projekcja filmu pt. „Mój tata i ja”, w którym główne role zagrali: Krzysztof Kowalewski, Tomasz Sapryk i Łukasz Simlat. Po dyskusji na temat filmu zostały omówione najważniejsze choroby otępienne, m. in.: demencja z ciałkami Levy’ego, choroba Parkinsona, choroba Huntinghtona, łagodne zaburzenie poznawcze (MCI), zespół Korsakowa (otępienie alkoholowe). Prowadząca Sylwia Wierzejska szczegółowo omówiła 7 etapów choroby Alzheimera. Uczestnicy spotkania poznali znane osoby, które borykały lub borykają się z takimi chorobami, np.: Alina Janowska, Andrzej Kopiczyński, Zygmunt Kęstowicz, Rita Hayworth (od 5 roku życia), Peter Falk, Magraret Tatcher, Sean Connery czy Robin Williams.

Maria Leszczyńska, prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, zwróciła ponadto uwagę na demencję u młodych ludzi. – O demencji musimy rozmawiać. Tego tematu nie można włożyć między bajki. TO autentyczny problem zarówno młodych, jak i starszych ludzi – zaznaczyła. Po spotkaniu można było wziąć bezpłatne materiały informacyjne.

Spotkanie w Łosickim Domu Kultury zorganizowało Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


 

 

 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą za nami

O tym jaki naprawdę jest Krzysztof Skiba i o czym pisze mogli przekonać się czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach oraz mieszkańcy powiatów łosickiego i siedleckiego. Na spotkanie autorskie ze znanym artystą, publicystą i felietonistą, które odbyło się 22 listopada w Łosickim Domu Kultury, przybyło ponad 60 osób. Publiczność głównie stanowiła młodzież.

 

– Wielu uczestników spotkania było zdziwionych tym, że znamy muzyk pisze także książki. Publikował swoje felietony i opowiadania w pismach niezależnych w latach 80., a po 1989 r. – w prasie oficjalnej: w „Tygodniku Literackim”, kwartaliku literackim „brulion”, „Gazecie Wyborczej” czy w tygodniku „Przekrój”. Przez 11 lat był stałym felietonistą tygorelnika „Wprost” – informuje Łukasz Wawryniuk, kierownik M-GBP w Łosicach, autor i koordynator zadania „Ku chwale książki” w ramach którego odbyło się spotkanie. Krzysztof Skiba wydał już piątą książkę. Pierwszą pt. „Skibą w mur” wydał w 2005 roku. Stanowi ona zbiór felietonów. Na kolejną pt. „Opowiadania podwodne” (2009) składają się opowiadania satyryczne. Trzecią książkę napisał wspólnie z Pawłem Konnakiem i Jarosławem Janiszewskim: „Artyści, wariaci, anarchiści – opowieść o gdańskiej alternatywie” dokumentuje niezależne wydarzenia artystyczne z lat 80. XX wieku. Czwarta książka („Komisariat naszym domem. Pomarańczowa historia”) to monografia happeningów z czasów PRL. Najnowszą pozycję w dorobku gościa jest „Skiba ciągle na wolności. Autobiografia łobuza”. Autor książki opowiedział o tajnikach swego pisania, o udanym dzieciństwie, działalności konspiracyjnej, więzieniu, do którego trafił w latach 80., kulisach działalności polskiego show-biznesu czy powstawaniu legendarnego Lalamido.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania pn. „Ku chwale książki”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły”


Regulamin XII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Łosickie Anioły”

Karta Zgłoszenia

KLAUZULA ZGODY I INFORMACYJNA

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O spotkaniu autorskim z Krzysztofem Skibą czytaj także na: podlasie24.pl, losice.info.

Sesja naukowa „Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym średniowieczu”

 

Na sesji zaprezentowane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań nieinwazyjnych, zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym średniowieczu”, w latach 2018 i 2019 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Łosice.